Rythmisk-Gymnastik

Rytmisk Gymnastik

I rytmisk gymnastik utförs gymnastikprogram till musik där gymnasten använder sig av olika handredskap; boll, band, käglor, rep och tunnband. 
Hos ÄGK kan du träna rytmik gymnastik från nybörjare upp till tävlande nivå. På lektionerna arbetar vi mycket med akrobatik, koordination och dans. 

De estetiska rörelserna, inlevelsen i musiken och sättet att presentera kombinationen gör rytmisk gymnastik till en gren som genom sina oändliga variationsmöjligheter fascinerar såväl utövare som publik.

Nedan kan du läsa om våra olika grupper inom rytmisk gymnastik.
Vid intresse, anmäl till vår kölista då alla grupperna har fullt.

Måndagar kl 16:00-16:45 Klöxhulthallen
Ledare: Nemah och Alice M
Terminsavgift: 400 kr

För våra yngre barn erbjuder vi en bred träning med mycket rörelseglädje. Vi tränar genom lekar, redskapsbanor med mera. Vanliga övningar är kullerbyttor, handstående och hjulningar. Vi börjar även jobba med rep, boll, band och tunnband. Denna gruppen kan man börja i som nybörjare. Efter denna gruppen kan man flytta vidare till RG Barn 6-7 år.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl 11-12 Klöxhulthallen
Ledare: Smera samt Vigya och Rishita
Terminsavgift: 400 kr

För våra yngre barn erbjuder vi en bred träning med mycket rörelseglädje. Vi tränar genom lekar, redskapsbanor med mera. Vanliga övningar är kullerbyttor, handstående och hjulningar. Vi tränar med boll, tunnband, rep och band och lär oss varje termin en koreografi till musik. Denna gruppen kan man börja i som nybörjare eller flytta till från RG Barn 5-7 år. Efter denna gruppen kan man flytta vidare till RG Basic.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl. 10:00-11:00 Klöxhulthallen
Ledare: Alice K samt Edina, Minnah och Saida
Terminsavgift: 400 kr

I RG Basic arbetar vi brett med grunderna i Rytmisk Gymnastik. Vi tränar akrobatik som handstående, bryggor och hjulningar och spagat. Vi tränar också danssteg, arbetar med handredskapen och lär oss en koreografi till musik varje termin. Lite lekar hinner vi också med 🙂
Till denna gruppen kan du flytta från Barngrupperna men även börja som nybörjare från ca 8 år. Från denna gruppen kan du gå vidare till RG Fortsättning eller RG Dance.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl. 12:00-13:15 Klöxhulthallen
Ledare: Sanika samt Nemah och Zara
Terminsavgift: 500 kr

I RG Fortsättning lägger vi ytterligare fokus på akrobatik och tränar mer på koreografi till musik med handredskap. Programmen är uppbyggda för att ge en bra grund inför kommande tävlingsklasser.
Till denna gruppen behövs vissa förkunskaper som t.ex. hjulning, handstående, brygga och viss koordination med handredskap. Även en del grunder inom dans som balans, hopp och piruetter. Ledare flyttar vidare denna gymnasten från den tidigare nivån då de är redo. Från denna gruppen kan du flytta vidare till de tävlande grupperna eller till RG Dance.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Måndagar kl. 16:00-16:40 Steg 1 Trupprogram
Måndagar kl. 16:45-17:40 Handredskap & Akrobatik, Steg 1 & 2
Måndagar kl. 17:45-18:00 Steg 2 Trupprogram
Söndagar kl. 09:00-09:30 Steg 1 Individuella program
Söndagar kl. 09:30-10:15 Handredskap, Steg 1 & 2
Söndagar kl. 10:15-11:00 Kroppsteknik & Dans, Steg 1 & 2
Söndagar kl. 11:00-11:50 Steg 2 Individuella program
Alla träningar är i Klöxhulthallen

Ledare: Anna-Karin
Terminsavgift: 600 kr Steg 1,   700 kr Steg 2

Vi tränar in program för att vara med i tävlingen Sydstegen, som är indelad i tre olika svårighetssteg där Steg 3 är det högsta steget. Vi tävlar i redskapen rep, boll, käglor, band och tunnband, till koreografier utvecklade särskilt för Sydstegen och som ger en bra progression mellan de olika svårighetsstegen. I Sydstegen möter vi klubbar från hela södra Sverige. 
Denna gruppen är för gymnaster som är intresserade av att tävla antingen i trupp, individuellt eller i båda och kräver förkunskaper inom akrobatik, dans och handredskap. Ledare flyttar upp gymnaster då de är redo. Du kan flytta till denna gruppen från RG Fortsättning.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl. 12:00-13:15 Klöxhulthallen
Ledare: Anna-Karin samt Marija
Terminsavgift: 500 kr

RG Dance är en grupp för dig över 10 år som gärna vill utvecklas vidare inom Rytmisk Gymnastik men som inte är sugen på att tävla. Vi tränar dans, akrobatik och handredskap och skapar egna koreografier tillsammans inför våra sommar- och juluppvisningar.
Till denna gruppen kan du flytta från RG Basic och RG Fortsättning men även börja i som nybörjare. Vi försöker anpassa övningarna så att de ska fungera bra både för dig som kan lite mer och för dig som precis har startat.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se