Rythmisk-Gymnastik

Rytmisk Gymnastik

I Rytmisk Gymnastik utförs gymnastikprogram till musik där gymnasten använder sig av olika handredskap; boll, band, käglor, rep och tunnband. 
Hos ÄGK kan du träna Rytmisk Gymnastik från nybörjare upp till tävlande nivå. På lektionerna arbetar vi mycket med akrobatik, koordination och dans. 

De estetiska rörelserna, inlevelsen i musiken och sättet att presentera kombinationen gör Rytmisk Gymnastik till en gren som genom sina oändliga variationsmöjligheter fascinerar såväl utövare som publik.

Nedan kan du läsa om våra olika grupper inom Rytmisk Gymnastik.
Vid intresse, anmäl till vår kölista då alla grupperna har fullt.

Måndagar kl 16:05-16:50 Klöxhulthallen
Ledare: Anna-Karin samt Alice M och Ellen
Terminsavgift: 400 kr

För våra yngre barn erbjuder vi en bred träning med mycket rörelseglädje. Vi tränar genom lekar, redskapsbanor med mera. Vanliga övningar är kullerbyttor, handstående och hjulningar samt dansövningar. Vi börjar även jobba med rep, boll, band och tunnband. Denna gruppen kan man börja i som nybörjare. Efter denna gruppen kan man flytta vidare till RG Barn 7-8 år.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl 10:00-10:50 i Klöxhulthallen
Ledare: Smera samt Rishita, Ewolyn och Ella
Terminsavgift: 400 kr

För våra yngre barn erbjuder vi en bred träning med mycket rörelseglädje. Vi tränar genom lekar, redskapsbanor med mera. Vanliga övningar är kullerbyttor, handstående och hjulningar samt dansövningar. Vi tränar med boll, tunnband, rep och band och lär oss varje termin en koreografi till musik. Denna gruppen kan man börja i som nybörjare eller flytta till från RG Barn 5-7 år. Efter denna gruppen kan man flytta vidare till RG Barn 8-10 år.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl. 11:00-11:50 i Klöxhulthallen
Ledare: Alice K, Anna-Karin samt Edina och Ewolyn
Terminsavgift: 400 kr

I RG 8-10 år arbetar vi brett med grunderna i Rytmisk Gymnastik. Vi tränar akrobatik som handstående, bryggor, hjulningar och spagat. Vi tränar också danssteg, arbetar med handredskapen och lär oss en koreografi till musik varje termin, som man sedan deltar i uppvisningen med och om man vill även i vårt klubbmästerskap
Till denna gruppen kan du flytta från Barngrupperna men även börja som nybörjare från ca 8 år. Från denna gruppen kan du gå vidare till RG Fortsättning.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl. 12:00-13:15 Klöxhulthallen
Ledare: Sanika samt Nemah och Gosia
Terminsavgift: 500 kr

I RG Fortsättning lägger vi ytterligare fokus på akrobatik och tränar mer på koreografi till musik med handredskap. Programmen är uppbyggda för att ge en bra grund inför kommande tävlingsklasser.
Till denna gruppen behövs vissa förkunskaper som t.ex. hjulning, handstående, brygga och viss koordination med handredskap. Även en del grunder inom dans som balans, hopp och piruetter.
Varje termin lär vi oss två tävlingsprogram till musik som vi sedan visar upp på våruppvisningen. De gymnaster som vill kan även vara med i vårt Klubbmästerkap.
Ledare flyttar vidare denna gymnasten från den tidigare nivån då de är redo. Från denna gruppen kan du flytta vidare till de tävlande grupperna eller till RG Fortsättning 10+ år.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se

Söndagar kl. 12:00-13:15 Klöxhulthallen
Ledare: Anna-Karin samt Marija
Terminsavgift: 500 kr

I RG Fortsättning lägger vi ytterligare fokus på akrobatik och tränar mer på koreografi till musik med handredskap. Programmen är uppbyggda för att ge en bra grund inför kommande tävlingsklasser.
Till denna gruppen behövs vissa förkunskaper som t.ex. hjulning, handstående, brygga och viss koordination med handredskap. Även en del grunder inom dans som balans, hopp och piruetter.
Varje termin lär vi oss två tävlingsprogram till musik som vi sedan visar upp på våruppvisningen. De gymnaster som vill kan även vara med i vårt Klubbmästerkap.
Ledare flyttar vidare denna gymnasten från den tidigare nivån då de är redo. Från denna gruppen kan du flytta vidare till de tävlande grupperna.

Kontaktinformation:
anna@seagren.se

Måndagar kl. 16:00-16:40 Steg 2 Trupprogram
Måndagar kl. 16:45-18:30 Teknik – och programträning
Söndagar kl. 09:00-09:45 Steg 2 Individuella program
Söndagar kl. 09:45-10:50 Teknikträning
Söndagar kl. 11:00-11:50 Programträning
Torsdagar kl. 18:30-20:00 Redskapsträning
Alla träningar är i Klöxhulthallen

Ledare: Anna-Karin
Terminsavgift: 850 – 1000 kr beroende på antal träningstillfällen

Vi tränar in program för att vara med i tävlingen Sydstegen, som är indelad i fyra olika svårighetssteg där Steg 4 är det högsta steget. Vi tävlar i redskapen rep, boll, käglor, band och tunnband, till koreografier utvecklade särskilt för Sydstegen och som ger en bra progression mellan de olika svårighetsstegen. I Sydstegen möter vi klubbar från hela södra Sverige. 
Denna gruppen är för gymnaster som är intresserade av att tävla antingen i trupp, individuellt eller i båda och kräver förkunskaper inom akrobatik, dans och handredskap. Ledare flyttar upp gymnaster då de är redo. Du kan flytta till denna gruppen från RG Fortsättning.

Kontaktinformation: 
anna@seagren.se